Vrtić u prirodi

Partnerski subjekti u projektu „Vrtić u prirodi“ su:

  • GRAD SUBOTICA, Trg Slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
  • PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠA RADOST”, Antona Aškerca 3, 24000 Subotica, Srbija
  • DJEČJI VRTIĆ “OLGA BAN”, Prolaz Otokara Keršovanija 1, 52000 Pazin, Hrvatska
  • VRTIĆ “VRHNIKA”, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika, Slovenija
  • DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA”, Lokvica Bb, 51250 Novi Vinodolski, Hrvatska 
  • DJEČJI VRTIĆ “GIRICE”, Šetalište 20. travnja 54, 51557 Cres, Hrvatska
  • VRTIĆ “LITIJA”, Bevkova 1, 1270 Litija, Slovenija.

2013 087
Glavni cilj je razvijati inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom i među ljudima te poštivanja prirodne i kulturne baštine među djecom predškolske dobi.
Ostali ciljevi:

  •  Naučiti djecu zajedničkim vrijednostima uz razvijanje osjećaja za zajedništvo i poštovanje prema vršnjacima.
  • Okupiti slične zajednice u široj regiji, dijeliti i razmjenjivati iskustva, mišljenja i vrijednosti, kako bi došla do izražaja raznolikost i jedinstvo Europe, s posebnim naglaskom na aktivnosti u cilju razvijanja osjećaja zajedništva, poštovanja prema povijesti, kulturnoj i prirodnoj baštini među djecom od 1 do 6 godina.

DSC_0230
TEME PROJEKTA :
1. PRVA GODINA – redoviti izlasci u prirodu i pronalazak skloništa ( bivaka )
2. DRUGA GODINA – redoviti izlasci u prirodu i definiranje skloništa
3. TREĆA GODINA – životinje i biljke u prirodi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OSNOVNE AKTIVNOSTI TIJEKOM DRUGE GODINE PROJEKTA :
1. Izrada razvojne mapa projekta sa sljedećim sadržajima :
– slika grupe djece koja će sudjelovati u projektu
– opis grupe
– pozdrav drugim vrtićima
– prirodni materijal iz okolice
– fotografija okoline u kojoj je materijal nađen
– državna zastava i dr.
2. Izmjena informacija između vrtića sudionika.
PREGLED DETALJNIH AKTIVNOSTI U VRTIĆU TIJEKOM DRUGE GODINE PROJEKTA :
A. priprema na nivou ustanove (ravnatelj, stručni tim, odgajatelji )
– daljnje motiviranje odgojitelja za provođenje projekta
– imenovanje voditelja projekta
– dogovori oko svih faza u projektu

B. rad na nivou skupina ( djeca i odgajatelji)
– boravak na vanjskom prostoru u kabanicama i čizmicama po svim vremenskim uvjetima
– što više aktivnosti realizirati na vanjskom prostoru ( pričanje priča, likovno stvaralaštvo, igre uloga…)
– pronalaženje „svojeg“ mjesta u prirodi
– izrada skloništa za igračke od prirodnih materijala
– Osjećajni put – što sve možemo osjetiti u prirodi ( svi osjeti) : slušati vjetar, promatrati lišće, osjetiti kišne kapi…
– neposredno upoznavanje prirodnih pojava
– razne igre prirodnim materijalima
– sakupljanje prirodnog materijala i gradnja „kućica“
– penjanje na drvo, trčanje kroz hrpu lišća
– igre i pjesme o prirodi
– igre „Slijedi trag“ u prirodi
– „ekspedicije“ s ciljem istraživanja prirode
– igre na livadi i šumi „Putovanje prirodom“
– orijentacijsko kretanje u prirodi ( npr. „Mapa s blagom“)
– igre s materijalima iz prirode ( lišće, mahovina, kamenčići, zemlja, grančice, strugotina i sl.)
– igre za razvijanje osjećaja za prirodu ( npr. „Glazba prirode „ – imitiranje zvukova iz prirode, izrada muzičkih instrumenata, prepoznavanje zvukova…)
– tjelovježba na otvorenom prostoru ( izrada rekvizita za igru djece, za razvoj motoričkih sposobnosti …)
– izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala
– opažanje, spoznaja i dokumentiranje promjena u prirodi kroz godišnja doba
– promatranje biljaka i životinja u prirodi
– razni projekti prema interesu djece

C. praćenje i evaluacija projekta ( odgajatelji, stručni tim, ravnatelj )
– prikupljanje dječjih komentara o prirodi i projektu
– dokumentiranje projekta ( foto, film itd. )
– vođenje dnevnika – kronike svih aktivnosti tijekom godine
– izložba za roditelje i javnost

IMG_6233

OSTALI POSLOVI :
– izrada projekta za 2014./2015.
– izrada izvješća o realizaciji aktivnosti
– uključivanje ostalih zainteresiranih odgajatelja i skupina djece u projekt
– pisanje projektnih aktivnosti pojedinih skupina