Eko program

MeA�unarodne Eko-A?kole su program osmiA?ljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliA? na razini A?kola odnosno vrtiA�a. Program odreA�uje naA?in na koji se odgojno-obrazovni sadrA?aji o zaA?titi okoliA?a, kao dio redovnih programa, primjenjuju u svakodnevnom A?ivotu.

Eko-A?kole su program i sustav nagraA�ivanja na lokalnoj, drA?avnoj i meA�unarodnoj razini. Odgojne ustanove koje ga prihvate i provode nagraA�uju se statusom Eko-A?kole, Zelenom zastavom sa znakom Eko-A?kole, poveljom Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliA?, pravo na logo (znak vrtiA�a), stjeA?u moguA�nost medijske promidA?be u Hrvatskoj i svijetu, te razne poklone od lokalne zajednice kumova (sponzora) i dr.

Program se provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i A?porta te Agencijom za odgoj i obrazovanje i to veA� desetu godine za redom. ProA?le pedagoA?ke godine u program se ukljuA?io i naA? vrtiA� te postao Eko-vrtiA� devete generacije .

Koordinator programa na meA�unarodnoj razini je Foundation for Environmental Education a�� FEE (Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliA?). Koordinator na nacionalnoj razini je Udruga Lijepa naA?a (Association A�Lijepa naA?aA�).

Predsjednik Udruge Lijepa naA?a i Hrvatskog povjerenstva FEE je dr. sc. Ante Kutle. Programski voditelj Eko-A?kola je prof. Josip Gregac, a regionalna koordinatorica je prof. Ana Molnar iz OA� Vladimir Gortan u Rijeci. Koordinatorica za provedbu programa u DjeA?jem vrtiA�u A�CrvA?ak i mravA� u Triblju je pedagoginja Iva Baldo.

OpA�a naA?ela odgoja i obrazovanja za okoliA?:

 • usklaA�ivanje programa Eko-A?kola hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu
 • uvoA�enje posebnih programa zaA?tite okoliA?a
 • stalno usavrA?avanje uA?itelja/odgojitelja
 • interdisciplinarni pristup odgoju i obrazovanju za okoliA?
 • osnivanje centara odgoja i obrazovanja za okoliA?
 • opremanje A?kola/vrtiA�a literaturom s tematikom zaA?tite okoliA?a

OpA�i ciljevi zaA?tite okoliA?a u programu Eko-A?kole:

 • snimiti stanje a�� okoliA? vrtiA�a, naselja
 • utvrditi probleme i moguA�nosti rjeA?enja
 • predvidjeti i upozoriti na nove probleme, pokuA?ati ih sprijeA?iti
 • dati prednost odrA?ivom razvitku
 • unaprijediti kakvoA�u A?ivljenja
 • organizirati akcije s ciljem promicanja A?ivotnih i radnih uvjeta
 • zaA?tititi prirodu i oA?uvati prirodne izvore
 • upoznati i A?titi bioloA?ku raznolikost eko-sustava
 • poticati i osmiA?ljavati rad u okoliA?u
 • nastojati ispraviti A?tete poA?injene u okoliA?u
 • upozoravati javnost o problematici okoliA?a
 • informirati javnost o realizaciji eko-aktivnosti.

Program rada na podruA?ju odgoja i obrazovanja za odrA?ivi razvoj za 2017./2018. moA?ete preuzeti na poveznici: ekoprogram1718