Eko program

Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini škola odnosno vrtića. Program određuje način na koji se odgojno-obrazovni sadržaji o zaštiti okoliša, kao dio redovnih programa, primjenjuju u svakodnevnom životu.

Eko-škole su program i sustav nagrađivanja na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Odgojne ustanove koje ga prihvate i provode nagrađuju se statusom Eko-škole, Zelenom zastavom sa znakom Eko-škole, poveljom Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, pravo na logo (znak vrtića), stječu mogućnost medijske promidžbe u Hrvatskoj i svijetu, te razne poklone od lokalne zajednice kumova (sponzora) i dr.

Program se provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa te Agencijom za odgoj i obrazovanje i to već desetu godine za redom. Prošle pedagoške godine u program se uključio i naš vrtić te postao Eko-vrtić devete generacije .

Koordinator programa na međunarodnoj razini je Foundation for Environmental Education – FEE (Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš). Koordinator na nacionalnoj razini je Udruga Lijepa naša (Association «Lijepa naša»).

Predsjednik Udruge Lijepa naša i Hrvatskog povjerenstva FEE je dr. sc. Ante Kutle. Programski voditelj Eko-škola je prof. Josip Gregac, a regionalna koordinatorica je prof. Ana Molnar iz OŠ Vladimir Gortan u Rijeci. Koordinatorica za provedbu programa u Dječjem vrtiću «Crvčak i mrav» u Triblju je pedagoginja Iva Baldo.

Opća načela odgoja i obrazovanja za okoliš:

 • usklađivanje programa Eko-škola hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu
 • uvođenje posebnih programa zaštite okoliša
 • stalno usavršavanje učitelja/odgojitelja
 • interdisciplinarni pristup odgoju i obrazovanju za okoliš
 • osnivanje centara odgoja i obrazovanja za okoliš
 • opremanje škola/vrtića literaturom s tematikom zaštite okoliša

Opći ciljevi zaštite okoliša u programu Eko-škole:

 • snimiti stanje – okoliš vrtića, naselja
 • utvrditi probleme i mogućnosti rješenja
 • predvidjeti i upozoriti na nove probleme, pokušati ih spriječiti
 • dati prednost održivom razvitku
 • unaprijediti kakvoću življenja
 • organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta
 • zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore
 • upoznati i štiti biološku raznolikost eko-sustava
 • poticati i osmišljavati rad u okolišu
 • nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu
 • upozoravati javnost o problematici okoliša
 • informirati javnost o realizaciji eko-aktivnosti.

Program rada na području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj za 2017./2018. možete preuzeti na poveznici: ekoprogram1718