ZRELOST DJETETA ZA POLAZAK U ŠKOLU

Polaskom u školu dijete prelazi iz perioda bezbrižnog djetinjstva u period obaveza i rada. Ulazak u đački život za dijete nije lak. Svako se dijete mora prilagoditi novom načinu života – novim obavezama, novim prijateljima, prostoru, učitelju…

Da bi ovaj  proces prošao bez većih teškoća potrebno je da dijete, prije svega , bude zrelo za školu.

Postoji nekoliko kriterija pomoću kojih se procjenjuje zrelost djeteta za školu:

  1. KRONOLOŠKA ZRELOST  (dob djeteta)
  2. TJELESNA  ZRELOST   (tjelesna visina, težina, zdravstveno stanje, ishranjenost …)
  3. PSIHIČKA ZRELOST (intelektualni razvoj ,socioemocionalni razvoj i motivacija djeteta za školu i učenje).

Intelektualna zrelost pretpostavlja razvijenost psihičkih funkcija kao što su npr. govor (mogućnost adekvatnog izražavanja misli i razumijevanja tuđeg govora),pažnja (svjesna,  usmjerena pažnja i koncentracija ), pamćenje, zaključivanje itd.

Emotivna zrelost podrazumijeva da  dijete reagira na prihvatljiv način, da je razvilo emocionalnu kontrolu, da su njegove reakcije primjerene situaciji.

Socijalna zrelost je usko povezana s emocionalnom a znači da se dijete prilagodilo prihvaćenom modelu ponašanja. Ona uključuje komunikacijske vještine, samostalnost, sposobnost nenasilnog rješavanja sukoba itd.

     zrelost1       zrelost2

Mi u vrtiću raznim aktivnostima pripremamo djecu za polazak u školu!

 Dubravka Kanjski, mag. paed.