Bribir

Bribir ima organiziran predškolski odgoj još od davne 1954. godine kada nalazimo prvi zapis o novoosnovanom ” obdaništu” u Bribiru. Cijelo to vrijeme nije prekidao sa radom tako da su mnoge generacije Bribiraca redovito prolazile kroz neki vid organiziranog predškolskog odgoja i naobrazbe.Kroz cijelu svoju povijest bio je tijesno povezan sa školom pa se i današnji vrtić nalazi u zgradi Osnovne škole dr. Josipa Pančića u naselju Kičeri i u svojem sklopu ima dvije sobe dnevnog boravka u potpunosti opremljene suvremenom opremom i didaktikom. U sklopu podružnice je i čajna kuhinja u kojoj se priprema doručak i užina za djecu.

Nude se dva programa: 10- satni jaslički program i 10- satni vrtićki program.

Radno vrijeme objekta je od 6,15 do 16,15.

Prekrasna priroda, livade i dječje igralište omogućuju nesmetan i svakodnevan boravak na vanjskom prostoru.

Posebnost jasličke skupine ”Mravci” je rad prema elementima programa Korak po korak koji omogućava veći individualni pristup djetetu uz specifično uređenje prostorije po centrima aktivnosti i prema potrebama samog programa. Također naglasak je na pojačanom radu na samostalnosti i neovisnosti djece u svim životnim situacijama i poticanje djece na zajedničku igru i međusobnu suradnju.Skupina prima djecu od navršene jedne godine do navršene treće godine života. Odgajateljice skupine su Ana Milković i Silvija Medun Vuleta.

Vrtićka skupina ”Cvrčci” prima djecu od 3 do 7 godina i organizirana je tako da potiče dijete na pojačan spoznajni rad i ,u godini prije škole ,pripremu za školu. Specifičnosti skupine su elementi Korak po korak programa koji omogućuje razvitak nezavisnosti, uživanja u učenju, samodiscipline i mira među djecom. Odgajateljice skupine su Dragana Baričević Crnković i Jasmina Antić. U ovoj skupini pripravnički staž obavlja odgajateljica pripravnica Tamara Broz.