PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:

Dječji vrtić ‘’Cvrčak i mrav’’
Tribalj 19, 51243 Tribalj

Zahtjev se može predati  u ured ravnatelja ili  putem elektronske pošte:

vrticcvrcakimrav@gmail.com

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom Ustanove u vremenu od 08,00 do 13,00 sati

Službenik za informiranje:

Iva Baldo Karlić
Tel/fax: 051/798-309
Mob: 0992420704

Službenik za informiranje – obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama, izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, poduzima radnje i mjere urednog vođenja kataloga informacija, unapređuje način prikupljanja, obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim ispravama koje se odnose na rad i unutarnji ustroj Vrtića, pomaže podnositeljima zahtjeva s vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama, vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama, obavlja druge poslove vezane uz ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Dječji vrtić ‘’ Cvrčak i mrav’’može uskratiti informaciju sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odluku o imenovanju službenika za informiranje možete preuzeti na slijedećem linku odluka o službeniku za informiranje, a zahtjev za prisupu informacijama ovdje.

Izvješće o radu u protekloj godini možete pogledati na slijedećoj poveznici: Godisnje_izvjesce povjerenika za info