Tehničko osoblje

Glavni kuhar: Arsen Lončarić

Pomoćna radnica u kuhinji: Mara Šnajdar

Ekonom/domar/vozač: Darko Balas

Spremačice:

  1. Silvija Blažević
  2. Maja Savić (zamjena Štefica Frković)