IVA BALDO KARLIĆ

ivaZovem se Iva Baldo. Odrasla sam u Crikvenici, gdje sam završila osnovnu i srednju školu – smjer opća gimnazija. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Rijeci te stekla zvanje magistra pedagogije i edukacije filozofije. Položila sam stručne ispite za školskog pedagoga i pedagoga u vrtiću. Završila sam tečaj znakovnog jezika za gluhe i gluhonijeme osobe te tečaj osposobljavanja za voditelja brodice (skiper). Aktivno govorim engleski jezik, a pasivno njemački, talijanski i češki. Honorarno se bavim novinarstvom. Volontiram u Centru za osnaživanje djece i mladih Elan savjetovanje. Redovito pohađam stručne odgojno-obrazovne seminare. U dva mandata bila sam član i zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Crikvenice te se usavršavala i u tom području. Hobi mi je skupljanje razglednica.

PREZENTACIJA RADA:

  1. Prezentacija rezultata istraživanja o nasilničkom ponašanju učenika u crikveničkim osnovnim školama na okruglom stolu pod nazivom ”Nasilno ponašanje učenika u crikveničkim osnovnim školama-stanje i implikacije” održanom 24.05.2013. u suradnji sa Centrom za osnaživanje djece i odraslih Elan Savjetovanje
  2. Predavanje o nasilju među mladima u školama na skupu savjeta mladih PGŽ održanom 21.12.2013. u organizaciji Savjeta mladih Grada Crikvenice

OSTALE VJEŠTINE:

  • Organizacija, izrada plakata, pozivnica i zahvalnica te vođenje programa Čakavsko maškarano zapolne 2011.,2012., 2013.
  • Organizacija, izrada zahvalnica te vođenje programa Čajanka DV Radost 2014.
  • Izrada protokola i organizacija 13. Olimpijskog festivala dječjih vrtića PGŽ 2014.