Paula Banušić

PaulaBanusicMoje ime je Paula Banušić. Rođena sam 02.02.1975. u Rijeci. Živim u Crikvenici. Udana sam i sretna mama dvoje djece.

Pohađala sam Osnovnu školu „Vladimir Nazor“ u Crikvenici. 1989. godine upisala sam   Srednju medicinsku školu u Rijeci smjer medicinska sestra-medicinski tehničar. 1993. maturirala sam i upisala Višu medicinsku školu pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. Diplomirala sam 1996. Iste godine zaposlila sam se u KBC Rijeka. Godinu dana sam stažirala prolazeči sve bolničke odijele i skupljajući iskustvo. Nakon pripravničkog staža ostala sam raditi na Zavodu za onkologiju i radioterapiju.  2007. godine zbog obiteljskih razloga otišla sam iz bolnice. U početku sam radila u knjigovodstvenom servisu, a 2008. zaposlila sam se i u Dječjem vrtiću „Cvrčak i mrav“.

Zaposlenjem u knjigovodstvenom servisu stekla sam neka osnovna znanja iz knjigovodstva. Rad u Dječjem vrtiću pomogao mi je da usvojim osnovna znanja iz pedagogije i predškolskog obrazovanja. Sada bolje shvačam rad s djecom, njihove želje i potrebe za znanjem i usvajanjem različitih vještina.

Veseli me boravak u prirodi. Volim se šetati šumom, plivati u moru ili se sunčati na plaži. Volim pričati s djecom, igrati se s njima. Oduševljava me njihova otvorenost i čistoća njihovog odnosa.

 

„Nikad ne žalite što ste upoznali neku osobu u svom životu… Jer, dobre osobe ti daruju sreću… Loše ti daruju iskustvo, a zle ti daruju lekciju… U svakom slučaju, dobiješ nešto, i ne možeš nikako biti gubitnik, jer u životu, koliko si naučio, toliko si pobjedio.“

Meša Selimović