Marina Brusić

Rođena sam u Rijeci 14.01.1981. u Rijeci. Živim u Driveniku i radim u Dječjem vrtiću “Cvrčak i mrav” u Triblju.  Udana sam i imam djevojčicu Ivonu.

Osnovnu školu završila sam u Rijeci i srednju tehničku školu također u Rijeci. Na Visokoj učiteljskoj školi u Puli diplomirala sam u listopadu 2003.  s temom iz likovne kulture s metodikom – Prostor u likovnom izrazu djece predškolske dobi. Tijekom studiranja stekla sam iskustvo u radu sa djecom s posebnim potrebama.

Volontirala san u dječjem vrtiću “Grobnički tići” na Podhumu. U tom vrtiću radila sam još godinu i pol na zamjeni. Od rujna 2008. radim u Dječjem vrtiću “Cvrčak i mrav” u Triblju. Stručni ispit položila sam 12.01.2006. u Dječjem vrtiću “Rastočine” u Rijeci.

Dodatna edukacija:

  • seminar Supervizija kod prof. Nikice Sečena (dva puta po 21 sat),
  • seminar Teorije izbora na radnom mjestu kod prof. Jagode Tonšić Kreme(dva puta po 24 sata).
  • Sudjelovala sam i na stručnoj edukaciji “Drugačije likovne tehnike u radu s predškolskom djecom”.
  • Bila sam i na stručnom usavršavanju s temom “Odgajatelj i dijete u procesu tugovanja” (dva modula po šest sati).

Dječji vrtić “Cvrčak i mrav” puno ulaže u edukaciju svojih odgajatelja pa često odlazim na stručna usavršavanja.

Starija mješovita skupina “Tići” u kojoj radim od  ped. godine 2012/2011. dobila je 2011.g.treću nagradu na natječaju  Elextroluxa, Ekozelene Europe, National Geographic-a  i udruge ”Lijepa naša” koji je bio raspisan za vrtiće i osnovne  škole pod nazivom   “Lijepe naše obale”. Mi smo dobili nagradu za projekt “Zaljubljeni u čistu vodu”.

Svoje slobodno vrijeme najviše volim provoditi sa svojom obitelji i u šetnjama sa našim psima po prirodi. U životu živim po vrlo jednostavnim načelima.