Danica Miočić-Zoričić

OLYMPUS DIGITAL CAMERARođena sam u Rijeci, 27.7.1983. godine kao drugo dijete u obitelji, imam stariju sestru i dva mlađa brata. Do 2010. godine živjela sam u Crikvenici kada sam se sa suprugom preselila u Novi Vinodolski. U braku sam od 2008. godine.

Osnovnu školu Zvonko Car pohađala sam i završila u Crikvenici, nakon koje sam upisala Srednju Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, smjer Grafički dizajn u Rijeci te stekla SSS, zvanje Grafički dizajner.

2003. godine upisala sam trogodišnji studij Predškolskog odgoja, Učiteljski fakultet  u Rijeci te 2006. god. stekla VŠS, zvanje Odgojitelj predškolske djece.  Tijekom studija, zajedno sa kolegama, ilustrirala sam knjigu “Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi”, Aleksandra Pejčić.

2008. godine  krenula sam na usavršavanje i unapređivanje engleskog jezika u Centar za strane jezike “Dante” – Rijeka, te sam položila A2 stupanj u cijelosti, B1 stupanj.

2011. godine pri Učiteljskom fakultetu u Rijeci upisala sam i završila Razlikovni program za upis na sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon završetka Razlikovnog programa iste godine upisala sam  Diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje, u trajanju od četiri semestra, kao izvanredni student te trenutno radim na diplomskom radu pod naslovom Različite prakse i osvrti odgajatelja na mjere socio – emocionalne dobrobiti djece rane i predškolske dobi.

U siječnju 2007.  zaposlila sam se kao odgojitelj pripravnik u Dječjem vrtiću “Maza”- Rijeka, u svibnju 2008. položila stručni ispit te nastavila s radom odgojiteljice u istoimenom vrtiću u Rijeci i na Viškovu.  01.06.2010. godine podnijela sam otkaz na radno mjesto odgojiteljice predškolske djece u Dječjem vrtiću “Maza”- Rijeka.

12. 07. 2010. primljena sam na radno mjesto odgojitelja za slobodno vrijeme i voditelja sportsko rekreativnih aktivnosti na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) u Domu za djecu i mlađe punoljetne osobe “Braća Mažuranići” u Novom Vinodolskom.

01. rujna 2011. započela sam s radom u Dječjem vrtiću “Cvrčak i mrav” u matičnom objektu Tribalj kao odgojitelj predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, a 01.09. 2012. u istoimenom vrtiću potpisala sam ugovor na neodređeno puno radno vrijeme. Trenutno radim u mlađoj mješovitoj skupini „Črišnjice“  u matičnom objektu Tribalj.

U suradnji sa stručnim timom vrtića, u jesen 2011. izradila sam Kraći program učenja engleskog jezika koji je verificiran od strane ministarstva te sam započela s realizacijom istog u siječnju 2012. u matičnom objektu Tribalj, sa mješovitom skupinom djece u dobi od tri do sedam godina, koja je u početku brojila 14 polaznika. Danas se Kraći program učenja engleskog jezika realizira u matičnom objektu Tribalj i područnom objektu Bribir u poslijepodnevnim satima, a ukupni broj polaznika je 27.

Tijekom radnog iskustva stručno sam se usavršavala kroz različite seminare, stručne i znanstvene skupove slijedećih naziva tj. tema: Razvoj emocionalne inteligencije, 100. obljetnica osnivanja prve dječje kuće Marie Montessori, Sto jezika djece – Izložba jaslica i vrtića Reggio Emilie u Italiji, Integracijski pristup kao načelo u radu s djecom predškolske dobi, Perspektive obrazovnih politika u visokom obrazovanju – pogled na europsku dimenziju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Odgojitelj i dijete u procesu tugovanja te Mentorstvo: sveobuhvatan pristup profesionalnom razvoju u procesu stažiranja pripravnika.

Kao posebna znanja i vještine izdvojila bih rad na računalu – vješto baratanje Microsoft Office alatima (Word, Excel and PowerPoint). Imam vozačku dozvolu B kategorije. Slobodno vrijeme provodim uglavnom u prirodi, bavim se rekreativnim jedrenjem i planinarenjem.

 

Ako nešto možeš sanjati, možeš to i učiniti. (Walt Disney)