Odgojitelji

U vrtiA�u su trenutno zaposlene sljedeA�e odgojiteljice:

JasliA?ka skupina RoA?ice, Tribalj:

  1. Ljubica Galovec (zamjena Ana CrniA�)
  2. Ana Butina

MjeA?ovita vrtiA�ka skupina A?riA?njice, Tribalj:

  1. Marina BrusiA�
  2. Danica MioA?iA� ZoriA?iA� (zamjena Lorena MiculiniA�)

MjeA?ovita vrtiA�ka skupina TiA�i, Tribalj:

  1. Jasna Car (zamjena Kristina GaliA�)
  2. Aleksandra PrijiA� PaladiniA�

JasliA?ka skupina Mravci, Bribir:

  1. Ana MilkoviA�
  2. Silvia Medun Vuleta

MjeA?ovita vrtiA�ka skupina CvrA?ci, Bribir:

  1. Dragana BariA?eviA� CrnkoviA�
  2. Jasmina AntiA�