Litter less

CAM00829

I ove se godine DjeA?ji vrtiA� a�zCvrA?ak i mrava�? preko svog eko-programa ukljuA?io u meA�unarodnu a�zLitter Less a�z kampanju.

a�zZa manje otpadaa�? , kako su je preveli u Hrvatskoj, trogodiA?nja je kampanja koju organizira Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliA? (Foundation for Environmental Education a�� FEE ), Udruga Lijepa naA?a i tvrtka Wrigley Hrvatska.
Glavni ciljevi kampanje su angaA?irati djecu i educirati ih o problemima otpada, potiA?uA�i ih da se aktivno ukljuA?e u kampanju te smanjiti otpad i dugoroA?no utjecati na promjenu navika kod djece.

U sklopu akcije Litter less ove A�emo godine sakupljati plastiA?ne boce, A?epove, stari papir, baterije te se baviti kompostiranjem organskog otpada. PoA?etak akcije bit A�e u petak, 14.studenog.

Sredstva prikupljena prodajom prikupljene ambalaA?e tijekom akcije bit A�e upotrijebljena za kupnju didaktike.