Eko odbor

A?lanovi Eko-odbora :

1. Dajana JerA?inoviA� a�� ravnateljica djeA?jeg vrtiA�a
2. Iva Baldo KarliA� a�� pedagoginja, koordinatorica u vrtiA�u
3. Ljubica Galovec a�� predstavnica odgajatelja iz Bribira
4. Aleksandra PrijiA� PaladiniA� a�� predstavnica odgajatelja iz Triblja
5. Darko Balas a�� domar, predstavnik nepedagoA?kog osoblja
6. Mihaela CrniA� a�� predstavnik roditelja iz Bribira
7. Danijela Car a�� predstavnik roditelja iz Triblja
8. BoA?idar ZubA?iA� a�� naA?elnik Vinodolske opA�ine
9. Iris Bruketa a�� direktorica TZ Vinodolske opA�ine
10. Alen Bruketa a�� direktor GTKD A�IvanjA� iz Novog Vinodolskog
11. Boris Glavan a�� direktor HE A�VinodolA�, pogon Tribalj
12. Neven AntoniA� a�� predsjednik DVD Bribir
13. Igor UremoviA� a�� direktor GKTD Vodovod a�zA?rnovnicaa�?
14. Ivica JerA?inoviA� a�� direktor PoduzetniA?kog centra a�zVinodola�?
15. Mihovil MavriA� a�� predsjednik Upravnog vijeA�a

 

eko odbor15