PROJEKT OD IDEJE DO OSTVARENJA

OD IDEJE DO OSTVARENJA

Naš je vrtić ove pedagoške godine započeo s trogodišnjim projektom ”Od ideje do ostvarenja” koji je usmjeren ka poticanju poduzetničkih osobina kod djece najranije dobi.

Projekt je potaknut spoznajom da se osnovne poduzetničke kompetencije kod čovjeka mogu prepoznati od najranijih dana njegovog života. Stoga je primarni cilj ovog projekta razvoj inicijativnosti, kreativnosti i poduzetnosti kod djece što podrazumijeva sposobnost djeteta da vlastite ideje iznosi i ostvaruje u različitim aktivnostima i projektima koji su jedan od oblika prirodnog, integriranog učenja djece. Drugi cilj je osposobiti odgajatelje kako prepoznati takve ”iskre” u očima djece, kako bi ih bili u mogućnosti poduprijeti, osnažiti i motivirati na tom ranom istraživačkom putu. Treći cilj ovog projekta je povezati ” velike i male”, odrasle i djecu te pokrenuti novu priču iz koje djeca uče od odraslih i obratno.

Kroz projekt su organizirane edukacije za odgajatelje, kako bi ih se osnažilo za prepoznavanje i poticanje kompetencija poduzetnosti i inicijativnosti kod djece predškolske dobi i razvoj različitih projekata. Projektno učenje je jedan od najprirodnijih načina djece. Kroz rad na projektima potiče se razvoj kritičkog mišljenja, suradnja među djecom, samostalno dolaženje do zaključaka, kreativnost i inovativna, drugačija rješenja. Upravo to su osnovne sastavnice poduzetništva. Uloga odgajatelja je prepoznavanje i podržavanje interesa djece, planiranje materijala, posjeta, susreta sa relevantnim poslovnim subjektima te prezentacija postignutoga roditeljima, lokalnoj i akademskoj zajednici. Odgajatelji biraju teme kojima će se baviti u svojoj skupini temeljem interesa djece. 

U sklopu toga planiramo Poduzetničke dane koji bi se održavali u mjesecu svibnju svake godine na lokaciji jedne od naših tri samouprava (Vinodolska općina, Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski). Ovogodišnje Poduzetničke dane tematski smo povezali sa znanosti i nose naziv ” Znanost i poduzetništvo”. Kroz predstavljanje projekata koji nose ovu poveznicu, prvog dana bi povezali cjelokupnu odgojno-obrazovno vertikalu kroz plenarna predavanja i prikaz primjera dobre prakse vrtića, osnovnih i srednje škole i fakulteta. Drugi dan planiramo u suradnji s našim partnerima u organizaciji (lokalnim samoupravama, komorama – obrtničkom i gospodarskom, HBOR PGŽ, Poduzetničkim centrom ”Vinodol”) organizirati događanja za zainteresirane poduzetnike gdje bi se upoznali s primjerima dobre prakse koji povezuju poduzetništvo i znanost. U naš projekt uključile su se i podržale ga sve tri lokalne samouprave na kojima djeluju naši vrtići: Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Općina Vinodolska..

Na ovoj stranici moći ćete pratiti sve aktivnosti vezane za realizaciju ovog projekta.

prezentacija

PROJEKT PODUZETNIŠTVO 

Sastanak šireg tima 23.02.2018. Predstavljanje projekta u Novom Vinodolskom studeni 2017.